Darjah kecerdasan
Darjah kecerdasan

Darjah kecerdasan

Darjah kecerdasan (IQ; intelligence quotient) ialah jumlah skor yang diperoleh daripada set ujian piawai atau subujian yang direka untuk menilai kecerdasan manusia.[1] Singkatan "IQ" dicipta oleh ahli psikologi William Stern bagi istilah Jerman Intelligenzquotient, istilahnya bagi kaedah pemarkahan ujian kecerdasan di Universiti Breslau yang dianjurkannya dalam sebuha buku 1912.[2]Dari segi sejarah, IQ ialah skor yang diperoleh dengan membahagikan skor umur mental seseorang, yang diperoleh dengan mentadbir ujian kecerdasan, dengan umur kronologi seseorang, kedua-duanya dinyatakan dari segi tahun dan bulan. Hasil bahagi kemudian didarab dengan 100 untuk mendapatkan skor IQ.[3] Dalam ujian IQ moden, skor mentah diubah menjadi suatu taburan normal dengan min 100 dan sisihan piawai 15. Ini menyebabkan kira-kira dua pertiga daripada populasi mendapat markah antara IQ 85 dan IQ 115 dan kira-kira 2.5 peratus setiap satu di atas 130 dan di bawah 70.[4]Markah daripada ujian kecerdasan ialah anggaran kecerdasan. Tidak seperti jarak dan jisim sebagai contoh, ukuran kecerdasan yang konkrit tidak boleh dicapai memandangkan sifat abstrak konsep "kecerdasan".[5] Skor IQ telah terbukti dikaitkan dengan faktor seperti pemakanan,[6][7][8] status sosioekonomi ibu bapa,[9][10] morbiditi dan kematian,[11][12] status sosial ibu bapa,[13] dan persekitaran perinatal.[14] Walaupun kebolehwarisan IQ telah disiasat selama hampir satu abad, masih terdapat perdebatan tentang kepentingan darjat kebolehwarisan[15][16] dan mekanisme pewarisan.[17] Kebanyakan kajian serta laporan APA mencadangkan kebolehwarisan IQ adalah sekitar 0.75 bagi remaja lewat dan dewasa, tetapi jauh lebih rendah untuk kanak-kanak.[13][18][19][20][21]Markah IQ digunakan dalam proses penempatan pendidikan, penilaian ketidakupayaan intelek dan menilai pemohon pekerjaan. Dalam konteks penyelidikan, ia telah dikaji sebagai peramal prestasi kerja[22] dan pendapatan.[23] Ia juga digunakan untuk mengkaji taburan kecerdasan psikometrik dalam populasi dan korelasi antaranya dengan pemboleh ubah lain. Markah mentah pada ujian IQ bagi kebanyakan populasi telah meningkat pada kadar purata yang berskala kepada tiga mata IQ setiap dekad sejak awal abad ke-20, fenomena yang dipanggil kesan Flynn. Penyiasatan corak peningkatan yang berbeza dalam skor subujian juga boleh memaklumkan penyelidikan semasa tentang kecerdasan manusia.

Darjah kecerdasan

ICD-9-CM 94.01
ICD-10-PCS Z01.8

Rujukan

WikiPedia: Darjah kecerdasan http://www.moityca.com.br/pdfs/SchmidteHunter1998.... http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?srchtype=p... http://discovermagazine.com/2006/dec/25-greatest-s... http://ewanbirney.com/2019/10/race-genetics-and-ps... http://www.iapsych.com/iqmr/fe/LinkedDocuments/dic... //citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1... //citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1... //citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1... http://people.virginia.edu/~ent3c/papers2/Articles... //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10476958