Daya memusat

Daya memusat atau daya sentripetal merupakan daya yang membolehkan sesuatu objek bergerak mengikut laluan melengkung: daya ini sentiasa ortogonal dengan halaju objek, menghadap arah pusat kelengkungan seketika haluan.[1][2] Terminologi daya sentripetal berasal daripada Latin centrum ("tengah") dan petere ("menghadap ke") yang bermaksud daya tersebut berarah ke bahagian tengah bulatan haluan. Menurut Isaac Newton, daya sentripetal merupakan kuasa sesuatu badan yang berpusat atau dituju ke tengah-tengah bulatan.[3]