Dewa

Dewa ialah makhluk yang dipuja sebagai makhluk suci (dan umumnya mempunyai kekuatan yang besar) atau makhluk-makhluk yang dianggap bijak dan disegani atau dianggap hormat oleh pemujanya. Dewa muncul dalam beberapa bentuk, biasanya dalam wujud manusia atau haiwan.Dewa dianggap mempunyai jantina lelaki, sementara Dewi mempunyai jantina wanita.