Dunia Kristian
Dunia Kristian

Dunia Kristian

Dunia Kristian (Christendom[1][2][halamanĀ diperlukan]) boleh merujuk kepada beberapa maksud: sama ada ia "negara majoriti penganut Kristian" serta negara yang didominasi agama tersebut menurut takrifan sekular dan Protestan,[3] ataupun negara yang menjadikan Gereja Katolik Rom sebagai agama rasmi dengan politi tersendiri.[4]Terdapat banyak mazhab dan gereja tersendiri yang wujud dalam dunia Kristian iaitu: