Elektrolit

Elektrolit merupakan bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur atau dalam keadaan akues.