Eskatologi
Eskatologi

Eskatologi

Kitab Wahyu
Kitab Daniel
Olivet discourse
Biri-biri dan Kambing
Tokoh utama
Jesus
Dua Saksi
Empat Penunggang Kuda
Antichrist
Pandangan berlainan
Preterism
Idealisme
Kesejarahan
Futurisme
Perbezaan Millennial
Premillennialism
Amillennialism
Postmillennialism
Peristiwa lain
Kronologi Wahyu
Rapture
Tujuh tera
Kedatangan Kedua Jesus
Hari Akhirat
As-Sirāt
Barzakh
'Azab Ul Qabr
Jannah
Jahannam
Kaʿbah
Pokok Jahannam
Tokoh Utama
Ad Dajjāl
Dabbat Al Ard
Dhul Suwayqatayn
Isa
Al-Masih
Imam Mahdī
Nabi Muhammad
Ya’juj dan Ma’juj
Sufyani
Malaikat
Izrail
Israfil
Kirâman Kâtibîn
Malik
Munkar & Nakir
Ridhwan
Zabaniyah
Peristiwa
Ghazwa-e-hind
Fitnah
Kedatangan Kedua
Kebangkitan semula
Kalki
Kali Yuga
Eskatologi (dari bahasa Yunani ἔσχατος, Eschatos yang bererti "terakhir" dan -logi yang bererti "kajian mengenai") adalah bahagian daripada teologi dan falsafah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk sebagai kiamat (akhir zaman). Dalam mistisisme, ungkapan ini merujuk secara metafora kepada akhir bagi realiti biasa, dan kesatuan kembali dengan Ilahi. Dalam banyak agama tradisional, konsep ini diajarkan sebagai kejadian sesungguhnya pada masa depan yang diramalkan dalam kitab suci atau cerita rakyat. Dalam pengertian yang lebih luas, eskatologi dapat boleh merangkumi konsep-konsep berkaitan seperti, contohnya Era Mesianik atau Al Masih, akhir zaman, dan hari-hari terakhir.Perkataan Yunani αἰών (aeon), yang bermaksud "abad" (konotasi "zaman"), dapat diterjemahkan sebagai "akhir suatu masa (atau tempoh sejarah[1])" dan bukan "akhir dunia". Perbezaan masa ini juga mempunyai kepentingan teologi; manakala akhir zaman dalam tradisi-tradisi mistik berkaitan dengan kelepasan bagi penjara realiti "yang ada", sebahagian agama percaya dan mengkhuatirkannya sebagai kemusnahan harfiah bagi bumi kita (atau semua makhluk hidup yang ada) – manakala umat manusia bertahan dalam suatu bentuk yang baru, sehingga mengakhiri "zaman" kewujudan yang ada sekarang.