Fedikhola

Fedikhola merupakan sebuah kampung yang terletak di Nepal.