Felda Chuping

Felda Chuping terletak di Chuping, Perlis, Malaysia berhampiran dengan sempadan Thailand. Tanah rancangan ini dikendalikan oleh agensi kerajaan, Felda. Jenis tanah di sini sesuai ditanam dengan pokok tebu. Pokok tebu Chuping terkenal kerana berkualiti di samping tebu di Kuala Gula,Perak. Sekiranya bekalan gula tidak mencukupi untuk penduduk Malaysia, gula diimport dari Filipina.Lebih 8,000 hektar ladang tebu di Chuping.Kilang Gula Felda Chuping membekalkan gula kepada seluruh penduduk di Malaysia.[1]