Fenomenalisme

Fenomenalisme ialah pandangan bahawa objek fizikal tidak boleh dikatakan wujud dalam diri mereka sendiri, tetapi hanya sebagai fenomena persepsi atau rangsangan deria (cth kemerahan, kekerasan, kelembutan, kemanisan, dll.) yang terletak dalam masa dan ruang. Khususnya, beberapa bentuk fenomenalisme mengurangkan semua perbincangan tentang objek fizikal di dunia luar untuk bercakap tentang kumpulan data deria.