Florida
Florida

Florida

Florida adalah salah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat. Iklimnya yang separa tropikal dan cerah hampir sepanjang tahun sesuai dengan gelarannya "sunshine state" (negeri sinar matahari). Florida terkenal sebagai pusat pelancongan yang menarik. Orlando dan Miami merupakan tempat pelancongan yang terkemuka di kalangan rakyat tempatan dan di merata dunia. Selain itu, negeri ini adalah popular dikalangan para pesara yang menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka.