Gerak_henti
Gerak_henti

Gerak_henti

Animasi gerak henti atau gerak pegun (stop motion) ialah satu teknik animasi untuk membuatkan suatu objek yang dimanipulasi secara fizikal kelihatan bergerak dengan sendirinya. Ia boleh dilakukan dalam 2 dimensi ataupun 3D dengan penggunaan tanah liat, dan juga objek-objek seperti botol, objek alam, kertas mahupun manusia itu sendiri. Animasi gerak henti biasanya dirakam dengan menggunakan kamera digital dan hasilnya, sejumlah gambar yang mempunyai pautan antara pergerakan terhasil. Oleh itu, apabila setiap gambar itu disusun secara teratur, atu 'pergerakan' akan terbentuk dan terjadilah sebuah pergerakan gerak henti. Biasanya gambar yang disusun itu kadarnya 24 bingkai sesaat atau 12 bingkai sesaat, bergantung kepada kesesuaian dan jalan cerita yang dibuat.Di negara Malaysia, kebanyakan animasi yang berbentuk gerak henti ini susah dilihat, namun di negara-negara barat, ia mampu menjadi sebuah bidang pengkaryaan dan juga perniagaan. Contoh animasi gerak henti yang popular adalah Pingu.