Gyazhug
Gyazhug

Gyazhug

Gyazhug merupakan sebuah kawasan perkampungan yang terletak di dalam Tibet di China.