Hari

Hari (simbol: h) merupakan unit masa. Ia bukannya unit SI tetapi tetap diterima untuk kegunaan dengan SI. Unit masa SI ialah saat. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Terdapatnya 86,400 saat bagi setiap hari.Sebagai takrif percakapan, "hari" merupakan:Berikut adalah nama-nama hari dalam setiap minggu:Nama-nama hari ini sebenarnya menerima pengaruh bahasa Arab sebagai contoh :