Hors de combat
Hors de combat

Hors de combat

Hors de combat, yang bermakna “terkeluar daripada pertelingkahan” adalah satu istilah yang berasal daripada Bahasa Perancis yang digunakan dalam bidang diplomasi dan undang-undang antarabangsa untuk merujuk kepada kumpulan askar ataupun anggota tentera yang sudah tidak berupaya menjalankan fungsi ketenteraan mereka. Umpamanya, seorang juruterbang yang jatuh ditembak, askar-askar yang sakit, cedera dan askar yang berada dalam tawanan. Askar-askar yang sudah hors de combat biasanya diberikan perlindungan istimewa mengikut undang-undang perang, dan kadang kala diberikan keistimewaan sebagai tawanan perang.