IPA

Bahasa Digunakan untuk transkripsi fonetik mana-mana bahasa
Tempoh masa 1888 sehingga kini
Sistem tulisan Induk
Romic Alphabet
Jenis Huruf