Contoh-contoh ijazah Ijazah

Berikut adalah contoh-contoh ijazah yang disusun pada kedudukan menaik taraf akademik.

  • Ijazah asas (juga dikenali sebagai:Sijil asas) (foundation degree)
  • Ijazah bersekutu (associate degree)
  • Ijazah sarjana muda (bachelor's degree): Sarjana Muda Kesenian (Bachelor of Arts, AB atau BA), Sarjana Muda Sains (Bachelor of Science, BSc atau SB), Sarjana Muda Perniagaan (Bachelor of Business, BB), Sarjana Muda Perundangan (Bachelor of laws, LLB), Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (Bachelor of Medicine and Surgery, MB ChB, MB BS, BM BS atau MB Chr)
  • Ijazah sarjana (master's degree): Sarjana Kesenian (Master of Arts, MA), Sarjana Sains (Master of Science, MS atau MSc)
  • Ijazah perlesenan (licentiate degree):
  • Ijazah pakar (specialist degree): Pakar Pendidikan (Educational Specialist, Ed.S.), Pakar Psikoligi Sekolah (Specialist in School Psychology, SSP)
  • Ijazah kejuruteraan (engineer's degree):
  • Ijazah kedoktoran (doctorate): Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Doktor Perubatan (Doctor of Medicine, M.D.)
  • Ijazah profesor (professorial degree): Sanctae Theologiae Professor (S.T.P.)

lain-lain