Internet benda

Internet benda (Inggeris: Internet of things; singkatan: Iot) ialah rangkaian alatan, kenderaan, perkakasan rumah dan barang fizikal lain yang diterapkan dengan komponen elektronik, perisian, sensor, penggerak dan ketersambungan yang membenarkan alatan sedemikian untuk berhubung, mengumpul serta bertukar data.[1][2][3][4]Ia melibatkan peluasan ketersambungan Internet melebihi alat-alat standard seperti komputer dan telefon pintar kepada alatan teknologi lama yang sebelum ini ada dianggap "kaku". Penerapan teknologi dalam perkakasan-perkakasan "kaku" ini turut membenarkan alatan-alat berkomunikasi sesama sendiri melalui Internet lalu boleh diperhatikan dan dikawal dari jauh.

Rujukan

WikiPedia: Internet benda http://www.linux.com/NEWS/21-OPEN-SOURCE-PROJECTS-... http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 http://www.marketing.co.id/starbucks-akan-gunakan-... http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.... http://prpm.dbp.gov.my/ http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=contoh&d=3762... http://web.archive.org/web/20100330004301/http://c... http://data.london.gov.uk/blog/the-trouble-with-th... https://books.google.com/books?id=4UW4DgAAQBAJ&pg=... https://books.google.com/books?id=uW1_CwAAQBAJ&pg=...