Kesimpulan Inti_(sains_komputer)

Dengan tugasan yang telah diberikan pelajar dapat mengetahui apa itu inti, pelajar juga dapat menyatakan maksud inti, pelajar juga dapat menyenaraikan fungsi-fungsi inti seta menghuraika fungsi-fungsi inti yang ada. Pelajar juga dapat menyatakan kedudukan inti dalam sistem komputer dan dapat menyatakan gambaraja model unix atau linux yang boleh memberikan gambaran bahagian dan cara inti berfungsi dalam sistem tersebut.