Sumber Islam Islam dan keganasan

Islam adalah satu agama yang suci di cipta dan jadikan dengan sempurna oleh Allah s.w.t yang Maha Kuasa ke atas segala - galanya di seluruh alam.Apabila Muslimin dan Muslimah di lahirkan dan di jadikan agama Islam ke atasnya, Maka ianya di kehendaki menunaikan kehendak Allah s.w.t yang telah di tetapkan dengan nyata di dalam Al_Qur'an.Allah s.w.t yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang telah memberi petunjuk ke jalan yang lurus ke atas sekelian Muslimin dan Muslimah yang beragama Islam untuk di amalkan sesuatu perkara yang di kehendaki Allah s.w.t Maha Adil menghitung amalan ke atas segala - galanya pada perbuatan yang telah di lakukan.

Al-Qur'an

Rencana utama: Qur'an and violence

ajaran Al-Quran tentang masalah perang dan keamanan telah menjadi topik perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, beberapa pengkritik mendakwa bahawa ayat-ayat tertentu dari Al-Quran hukuman tindakan ketenteraan terhadap orang-orang kafir secara keseluruhan baik selama masa hidup Muhammad dan selepas. Al-Quran mengatakan "Dan perangilah di nama agama anda dengan mereka yang memerangi kamu."[13] On the other hand, other scholars argue that such verses of the Qur’an are interpreted out of context,[14][15] dan berpendapat bahawa ketika ayat-ayat tersebut dibaca dalam konteks nampak jelas bahawa Al-Quran melarang pencerobohan,[16][17][18] and allows fighting only in self defense.[19][20]

Jihad

Rencana utama: Jihad

Jihad, sebuah istilah Islam , merupakan sebuah kewajiban agama dari Muslim. Dalam Bahasa Arab, kata jihad diterjemahkan sebagai kata benda yang bererti "perjuangan". Jihad muncul 41 kali dalam Al dan sering dalam ekspresi idiomatic "berjuang di jalan Allah (al-jihad fi sabil Allah )".[21][22][23] A person engaged in jihad is called a mujahid; the plural is mujahideen. Jihad is an important religious duty for Muslims. A minority among the Sunni scholars sometimes refer to this duty as the sixth pillar of Islam, though it occupies no such official status.[24] In Twelver Shi'a Islam, however, Jihad is one of the 10 Practices of the Religion.

Keganasan rumah tangga

Hubungan antara Islam dan keganasan rumah tangga masih diperdebatkan. Idea-idea yang samar dibenarkan dengan merujuk pada Al-Quran, dalam satu Surah, An-Nisa, 34, yang membahas bentuk pemukulan dalam keadaan tertentu. Beberapa ulama yang membolehkan "memukul" stres bahawa itu adalah pilihan terakhir, discountenanced, dan harus dilakukan enteng begitu banyak sehingga tidak menimbulkan rasa sakit atau kecederaan.[25]

Rujukan

WikiPedia: Islam dan keganasan http://www.theage.com.au/news/war-on-terror/alqaed... http://www.adnki.com/index_2Level.php?cat=Terroris... http://www.barackobama.com/2007/08/01/the_war_we_n... http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&si... http://www.cartoonbodycount.com/ http://archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/0912/12/siu.01... http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/02/02/car... http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/22/iran... http://www.cnn.com/2004/WORLD/europe/11/02/netherl... http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchan...