Jajahan_(Malaysia)

Jajahan ialah kawasan yang terdapat di negeri Kelantan, ia diketuai oleh Ketua Jajahan di Pejabat Tanah dan Jajahan. Istilah jajahan hanya digunakan di negeri Kelantan sahaja, manakala negeri lain menggunakan istilah daerah. Dalam jajahan pula terdapat beberapa daerah ditadbir oleh Majlis Daerah dan diketuai oleh Penggawa.