Kebebasan_positif

Kebebasan positif ialah memiliki keupayaan untuk bertindak atas kehendak bebas, yang bertentangan dengan kebebasan negatif, yang merupakan kebebasan dari pengekangan luar pada tindakan seseorang.[1] Konsep kebebasan positif juga termasuk kebebasan daripada kekangan dalaman.[2]Konsep struktur dan agensi adalah penting kepada konsep kebebasan positif kerana untuk menjadi bebas, seseorang harus bebas dari penghalang struktur sosial dalam melaksanakan kehendak mereka. Secara struktural, classisme, seksisme, usia, berkebolehan dan perkauman boleh menghalang kebebasan seseorang. Sebagai kebebasan positif terutamanya yang berkaitan dengan pemilikan agensi sosiologi, ia dipertingkatkan oleh keupayaan rakyat untuk mengambil bahagian dalam kerajaan dan mempunyai suara, kepentingan, dan kebimbangan mereka yang diiktiraf dan bertindak.Walaupun esei Isaiah Berlin "Two Concepts of Liberty" (1958) ibiasanya diakui sebagai yang pertama secara jelas menunjukkan perbezaan antara kebebasan positif dan negatif, psikoanalisis Sekolah Frankfurt dan ahli falsafah humanistik Marxist Erich Fromm menarik perbezaan yang sama antara kebebasan negatif dan positif dalam The Fear of Freedom (1941), lebih awal daripada esei Berlin dengan lebih daripada satu dekad.