Kedwiseksan

Dwiseks merujuk kepada perasaan seksual yang tertarik kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kecenderungan seksual (orientasi seksual) seseorang itu berada di antara heteroseksual kepada homoseksual. Seseorang mungkin heteroseksual tetapi mempunyai sedikit perasaan homoseksual atau sebaliknya.