Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

Bahagian Peringkat Kementerian

Pengurusan

  • Penyelidikan & Sokongan Teknikal
  • Kewangan
  • Kesihatan Awam
  • Keselamatan & Kualiti Makanan
  • Perubatan
  • Perkhidmatan Farmasi
  • Kesihatan Pergigian

Institusi & Agensi

Jabatan Kesihatan Negeri/Wilayah

Pejabat Kesihatan Daerah/Wilayah

Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia

Hospital-Hospital Kerajaan

Klinik Kesihatan dan Pergigian Kerajaan

Makmal Kesihatan Awam

Klinik 1Malaysia