Kerajaan_Negeri_Sarawak
Kerajaan_Negeri_Sarawak

Kerajaan_Negeri_Sarawak

Kerajaan Sarawak adalah pihak berkuasa yang memerintah Sarawak, salah satu daripada 13 negeri Malaysia, yang berpusat di Kuching, ibu negeri. Kerajaan Sarawak mematuhi dan diwujudkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia, undang-undang tertinggi Malaysia, dan Perlembagaan Sarawak, undang-undang tertinggi Negeri.Kerajaan negeri hanya mempunyai dua cabang: eksekutif dan perundangan. Sarawak tidak mempunyai cawangan kehakiman kerana federalisasi sistem mahkamah di Malaysia. Walaupun Sarawak mempunyai bidang kuasa ke atas Syariah dan Mahkamah Anak Negeri (dan undang-undang masing-masing),[1][2] kedua-dua mahkamah masih dianggap sebagai sebahagian daripada cawangan eksekutif negeri.