Khutbah Jumaat

Sebahagian daripada siri
Fiqh Islam
(suatu disiplin kajian Islam)Khutbah Jumaat ialah dua khutbah diketahui dalam agama Islam yang diberikan oleh khatib setiap kali Solat Jumaat dilaksanakan. Ia merupakan salah satu syarat sah Solat Jumaat.Di zaman moden, khutbah Jumaat sering disiarkan melalui media-media moden radio dan televisyen secara langsung.