Khuzi
Khuzi

Khuzi

Khuzi merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.