Ki Bagoes Hadikoesoemo

Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Ki Bagus Hadikusumo (24 November 1890 - 1954) ialah Ketua Muhammadiyah selama 11 tahun (1942-1953) serta salah satu ahli Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Jawatankuasa Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Disebabkan ini, beliau telah dilantik oleh Kerajaan Republik Indonesia sebagai salah satu Pahlawan Perintis Kemerdekaan Negara Indonesia.