Ki Dar-e Pain
Ki Dar-e Pain

Ki Dar-e Pain

Ki Dar-e Pain merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.