Pendidikan Kyrgyzstan

Bangunan Universiti Negara Osh.

Pendidikan Kyrgyzstan diseliakan oleh Kementerian Pendidikan dan Sains Kyrgyzstan.[10] Setakat 2004, kadar celik huruf dalam kalangan rakyat Kyrgyzstan ialah 98.7%.

Pendidikan di Kyrgyzstan ialah wajib selama sembilan tahun, yakni empat tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. Pendidikan Kyrgyzstan juga merangkumi dua tahun pendidikan di sekolah tinggi yang tidak wajib, tetapi perlu bagi mendapatkan diploma sekolah yang disahkan oleh negara. Selain sekolah tinggi biasa, para murid di Kyrgyzstan berpeluang untuk memasuki sekolah tinggi khas atau sekolah vokasional.[11]

Kyrgyzstan memiliki 54 buah institut pengajian tinggi (IPT), yakni 33 buah IPT awam dan 21 buah IPT swasta.[12]