Lagu_Keranamu_Malaysia

Lagu Keranamu Malaysia"'கெரானாமு மலேசியா/ உன்னால்தான் மலேசியா"' adalah lagu rasmi Hari Kebangsaan Malaysia dari tahun 2000 sehingga 2006. Lagu ini telah dicipta oleh Pak Ngah dan liriknya dikarang oleh Siso Kopratasa.[1]