Lai lai li tam plong

Lai lai li tam plong atau lat tali lat tali tamplom merupakan satu kaedah pengundian yang dilakukan oleh kanak-kanak bagi menentukan giliran dalam sesuatu permainan. Ia dilakukan secara berkumpulan dengan mengucapkan "Lai lai li tam plong" sebelum menunjukkan telapak atau belakang tangan. Selain menggunakan kaedah Lai lai li tam plong, undian bagi menentukan giliran juga dilakukan melalui kaedah wan tu som.