Mahkamah_Tinggi_Malaysia

Mahkamah Tinggi di Malaysia adalah mahkamah tertinggi ketiga dalam hierarki mahkamah, selepas Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan. Perkara 121 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa terdapat dua Mahkamah Tinggi bidang kuasa menyelaras - Mahkamah Tinggi di Tanah Melayu dan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak (sebelum 1994, Mahkamah Tinggi di Borneo). Sebelum tahun 1969, Mahkamah Tinggi di Singapura juga merupakan sebahagian daripada sistem mahkamah Malaysia (lihat Undang-undang Singapura).Mahkamah Tinggi di Malaya mempunyai pendaftar utama di Kuala Lumpur, dengan pendaftaran lain boleh didapati di semua negeri di Semenanjung Malaysia, manakala Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak mempunyai pendaftar utama di Kuching, dengan pendaftaran lain di Sabah dan Sarawak. Terdapat 22 pendaftar Mahkamah Tinggi di seluruh 13 negeri di Malaysia.[1] Kedua Mahkamah Tinggi juga bergerak di litar ke bandar-bandar lain yang lebih kecil.[2]Kedua Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan diklasifikasikan sebagai Mahkamah Agung, sementara Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen dikelaskan sebagai mahkamah rendah. Mahkamah Tinggi berfungsi sebagai mahkamah bidang kuasa asal serta mahkamah rayuan, dan masing-masing diketuai oleh Hakim Besar (sebelum 1994, Ketua Hakim Negara). Ketua Hakim Malaya dan Sabah dan Sarawak adalah kedudukan ketiga dan keempat tertinggi dalam badan kehakiman Malaysia selepas Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan (sebelum 1994, Tuan Presiden Mahkamah Persekutuan) dan Presiden Mahkamah Rayuan.

Mahkamah_Tinggi_Malaysia

Diasaskan 1957
Rayuan terhadap keputusan dikemukakan kepada Mahkamah Rayuan Malaysia
Sejak 18 Julai 2018
Penjawat kini YAA Tan Sri Zaharah Ibrahim
Penggal hakim Bersara wajib pada usia 66 tahun
Bidang kuasa  Malaysia
Disahkan oleh Perlembagaan Persekutuan
Bil. jawatan Semenanjung Malaysia: 60 (termasuk 16 jawatan kosong)
Sabah dan Sarawak: 13 (termasuk 5 jawatan kosong)
Laman www.kehakiman.gov.my
Kaedah komposisi Pelantikan diraja dengan nasihat Perdana Menteri
Kini YAA Datuk David Wong Dak Wah