Melodi

Dalam muzik, melodi juga alunan, suara, atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. Walau bagaimanapun, turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. Secara khususnya, ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh, manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu. "Melody boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa."Perubahan adalah perlu bagi "difahami sebagai terhubung atau tak terhubung." Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik, motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. Melodi juga boleh diterangkan dengan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada, jurang nada, ketegangan dan pelepasan, sambungan dan koheren, kadens, dan bentuk.

Berkaitan