Mohd_Kassim_@_Yahya_Ahmad

Tuan Mohd Kassim @ Yahya bin Ahmad adalah bekas Ahli Parlimen Machang (1978-1990)[1], bekas Setiausaha Parlimen Kementerian Luar Negeri (1978-1981)[2] dan bekas Setiausaha Parlimen Kementerian Pertanian (1982-1986).[3]

Mohd_Kassim_@_Yahya_Ahmad

Didahului oleh Jawatan Baharu
Digantikan oleh Ong Tin Kim