Old McDonald Had a Farm

"Old MacDonald Had a Farm" adalah sebuah lagu kanak-kanak tentang seorang petani bernama MacDonald (atau McDonald) dan pelbagai haiwan yang berada di ladangnya. Setiap rangkap lagu menukar nama binatang dan bunyi masing-masing. Dalam beberapa versi, lagu ini bersifat kumulatif, dengan bunyi daripada semua rangkap terdahulu ditambah kepada setiap rangkap berikutnya.[1] Ia mempunyai nombor 745 di Roud Folk Song Index.

Old McDonald Had a Farm

Bentuk keluaran Nyanyian anak
Ditulis A.S.
Ditulis oleh Tradisional
Dikeluarkan pada 1917
Bahasa Inggeris