Pastena

Pastena merupakan sebuah komun dan bandar yang terletak di Frosinone di Lazio dalam kawasan Itali.