Peguam

Seorang peguam ialah "seseorang yang pekerjaannya termasuk memberi nasihat atau bantuan guaman kepada pelanggannya ataupun lebih dikenali sebagai seseorang yang mempunyai lesen untuk mempraktikkan guaman di sisi undang-undang". Undang-undang merupakan sistem peraturan kelakuan yang ditentukan kerajaan sesuatu tempat untuk mengekalkan kestabilan dan keadilan. Seorang peguam menerapkan pengetahuannya mengenai teori undang-undang secara praktikal untuk menyelesaikan masalah sebenar atau pelanggannya.