Pembezaan
Pembezaan

Pembezaan

Rencana ini merupakan gambaran umum istilah sebagaimana digunakan dalam kalkulus. Untuk gambaran bukan teknikal, lihat kalkulus pembezaan.Dalam kalkulus, pembezaan atau terbitan merupakan suatu ukuran bagi perubahan dalam fungsi y = ƒ (x) berhubung dengan perubahan pembolehubah bebas. Perbezaan itu sendiri ditakrifkan oleh sebuah ungkapan dalam bentuksama seperti jika derivatif dy / dx mewakili keputusan bagi dari kuantiti by dy dx kuantiti. Satu juga boleh menulisErti yang tepat dari ungkapan seperti bergantung pada konteks aplikasi dan tahap simpulan matematik diperlukan. Dalam matematik moden rawatan yang ketat ini, jumlah dx dan dy hanya pembolehubah-pembolehubah riil tambahan yang boleh dimanipulasi seperti itu. Domain dari pembolehubah-pembolehubah ini dapat mengambil makna geometri tertentu jika pembezaan ini dianggap sebagai bentuk pembezaan tertentu, atau signifikansi analitis jika pembezaan ini dianggap sebagai hampiran linear dengan peningkatan fungsi. Dalam aplikasi fizikal, pemboleh ubah dx dan dy sering terhad sangat kecil ("sangat kecil").