Penerbit
Penerbit

Penerbit

Penerbit adalah orang yang di dalam proses menerbitkan dan menyerbarkan kesusasteraan atau maklumat – aktiviti membuatkan maklumat dapat diperolehi kepada pandangan umum. Di dalam beberapa kes, pengarang mungkin menjadi penerbitnya sendiri, bermaksud: Pengasas dan pembina kandungan juga menyediakan media untuk menghantar dan memaparkan kandungan.Tradisinya, istilah berkenaan merujuk kepada pengagihan kerja percetakan seperti buku-buku ("perniagaan buku") dan suratkhabar. Dengan kemunculan sistem maklumat digital dan Internet, ruang lingkup penerbitan telah diperluaskan kepada sumber-sumber elektronik, seperti versi buku-buku elektronik dan majalah, seperti juga penerbitan mikro, laman, blog-blog, permainan video seperti mobile legend, PUBG, dan lain-lain sepertinya.