Pengunderaitan

Perkhidmatan pengunderaitan (UW)[1] (juga dikenali sebagai penajajaminan) disediakan oleh beberapa institusi kewangan yang besar, seperti bank, syarikat insurans dan rumah pelaburan, di mana mereka menjamin pembayaran sekiranya berlaku kerosakan atau kerugian kewangan dan menerima risiko kewangan untuk liabiliti yang timbul daripada jaminan tersebut. Pengaturan pengunderaitan boleh dibuat dalam beberapa situasi termasuk insurans, isu keselamatan dalam tawaran awam, dan pinjaman bank, antara lain. Orang atau institusi yang bersetuju untuk menjual bilangan minimum sekuriti syarikat untuk komisen dipanggil Pengunderait atau Penaja Jamin.