Perang Kucing

Buku Perang Kucing dikarang oleh dan diterbitkan pada 1-Nov-2008 dengan harga Malaysia Barat RM18.00/Malaysia Timur RM20.00(2010). Ia diterbitkan oleh PTS Publications & Distributors Sdn Bhd dalam bahasa Melayu dengan nombor ISBN10 983-3654-52-5 /ISBN13 978-983-3654-52-9.Pengarangnya adalah Bahruddin Bekri.