Perangai

Perangai adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. [1] Beberapa individu berperangai aktif, sedangkan yang lain tenang. [1] Penerangan ini menunjukkan adanya variasi perangai . [1]Saintis yang mempelajari perangai berusaha mencari cara terbaik mengklasifikasikan perangai . [1] Klasifikasi paling terkenal adalah klasifikasi oleh Alexander Chess dan Stella Thomas . [2] Mereka percaya bahawa ada tiga jenis atau jenis perangai : [2]Perangai sukar atau perangai yang mencerminkan kurangnya kawalan diri boleh membuat murid kena masalah . [1]