Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat
Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (Bahasa Inggeris: Universal Declaration of Human Rights, UDHR) ialah satu pengisytiharan makluman yang diamalkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (A/RES/217, 10 Disember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Perisytiharan ini terdiri daripada 30 perkara yang menggariskan pandangan Perhimpunan Agung terhadap hak asasi manusia yang dijamin ke semua rakyat. Rang Undang-undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa terdiri daripada Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, Waad Antarabangsa mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, dan Waad Antarabangsa mengenai Hak-hak Awam dan Politik dan dua Protokol Pilihannya. Pada tahun 1966, Perhimpunan Agung mengamalkan dua Perjanjian terperinci yang melengkapkan Rang Undang-undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa; pada tahun 1976, setelah perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani sebilangan negara individu yang mencukupi, maka Rang Undang-undang ini memegang kuasa perundangan antarabangsa.[1]

Rujukan

WikiPedia: Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat http://mypage.bluewin.ch/ameland/Islam.html http://www.unhchr.ch/udhr/lang/mli.htm http://www.americanrhetoric.com/speeches/eleanorro... http://capmag.com/article.asp?ID=210 http://www.universalrights.net/main/creation.htm http://web.archive.org/web/20060829055825/http://w... http://www.humaninfo.org/aviva/ch65.htm http://www.oic-oci.org/ http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/27/27th-fm-... http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrisla...