Petani
Petani

Petani

Petani merupakan seseorang yang terlibat dalam bidang pertanian atau bercucuk tanam dan yang berkaitan dengannya. Mereka memelihara hidupan untuk dijadikan makanan atau bahan mentah. Antaranya, kegiatan menternak binatang dan menanam tanaman. Seorang petani mengusahakan tanah miliknya atau bekerja sebagai buruh di kebun orang lain. Walau bagaimanapun, pemilik tanah yang mengusahakan tanahnya dengan mengupah buruh juga dikenali sebagai petani.Senarai Kawasan Pertanian di Malaysia