Pulau
Pulau

Pulau

Sebuah pulau adalah bidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Gugusan kepulauan dinamakan kepulauan.Dalam segi takrifan bahasa, hampir kesemua tanah yang dikelilingi air dikenali sebagai pulau. Tetapi menurut perundangan, terdapat perbezaan istilah yang berbeza diguna pakai antara batu timbul dan pulau. Contohnya, menurut definisi Artikel 121 Undang-undang Laut Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu 1982 (UNCLOS), batu yang tidak boleh menampung habitat manusia atau ekonomi sendiri tidak mempunyai zon esklusif ekonomi[1].Secara ringkas, definisi pulau mengikut Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan Hukum Laut Antarabangsa, tahun 1982 (UNCLOS ’82), fasal 121 adalah "daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu berada di atas muka air tinggi". Sebuah pulau tidak boleh ditenggelami pada saat air pasang.