Rasulullah_s.a.w.

Dikebumikan Makam Nabi di Masjid Nabawi, Madinah
Ibu bapa Ayah: Abdullah bin Abdul Muttalib
Ibu: Āminah bt Wahab
Pasangan
 • Khadijah binti Khuwailid (595-619)
 • Saudah binti Zam'ah (619-632)
 • Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq (619-632)
 • Hafsah binti Umar Al-Khattab (624-632)
 • Zainab binti Khuzaimah (625-627)
 • Zainab binti Jansyin (627-632)
 • Juwairiah binti Al-Harith (628-632)
 • Ramlah binti Abu Sufian (628-632)
 • Hindun binti Abi Umaiyah (629-632)
 • Raihanah binti Zaid (629-631)
 • Safiyah binti Huyay (629-632)
 • Maimunah binti Al-Harith (630-632)
 • Maria al-Qibtiyyah (630-632)
Nama lain Al-Amin, As-Saadiq, Rasul Allāh dan Abu al-Qasim
Terkenal kerana Pembawa agama Islam
Meninggal dunia 8 Jun 632M (umur 63)
Madinah, Semenanjung Arab (kini Arab Saudi)
Saudara Ahlul Bait
Kelahiran Muhammad bin Abdullah
sekitar 570/571 Masihi
Mekkah, Semenanjung Arab (kini Arab Saudi)