Syiling Rial_Iran

Rial Pertama

Syiling perak mula diperkenalkan di dalam peringkat nilai ⅛, ¼, ½ dan 1 rial.

Rial Kedua

Syiling pertama untuk Rial Kedua adalah di dalam peringkat nilai 1, 2, 5, 10 dan 25 Dinar, ½, 1, 2 dan 5 Rial dan ½ hingga 5 Rial ditempa dengan perak. Syiling emas digunakan ketika era Pahlavi, bermula dengan nilai 100 Rial. Pada tahun 1944, syiling perak dikecilkan saiznya dimana 1 Rial adalah syiling yang terkecil. Pada tahun 1945, syiling perak 10 Rial diperkenalkan. Pada tahun 1953, penempaan syiling perak diberhentikan dan peringkat nilai terkecil pula ialah 50 Dinar. Syiling 20 Rial pula diperkenalkan pada tahun 1972

Selepas Revolusi Iran, sistem duit syiling diubah untuk mengalihkan ukiran Shah Pahlavi tetapi ukuran dan komposisinya tidak diubah. Syiling 50 Dinar mula ditempa pada tahun 1980 dan syiling 50 Rial dirasmikan pada tahun 1981. Tahun 1993 pula menyaksikan perasmian sistem pensyilingan baru Iran. Duit syiling dengan nilai yang lebih rendah diperkenalkan iaitu 1, 5, 10, 50 dan 100 Rial. 250 Rial dikeluarkan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2004, ukuran duit syiling 50, 100 dan 250 Rial dikurangkan dan syiling 500 Rial diperkenalkan