Pembentukan Ribut

Ribut terjadi apabila suatu pusat tekanan rendah terbentuk dengan dikelilingi oleh suatu sistem bertekanan tinggi. Kombinasi daya yang berlawanan ini dapat menghasilkan angin dan menimbulkan pembentukan awan ribut, seperti awan kumulonimbus. Kawasan kecil tersetempat yang bertekanan rendah dapat terbentuk dari udara panas yang naik dari permukaan yang panas, yang akan menimbulkan gangguan yang lebih kecil seperti pusar debu atau puting beliung.