Lihat juga Senarai_negara_mengikut_KDNK_(PPP)_per_kapita

Senarai negara dengan kedudukan
Geografi
Demografi
Ekonomi
Politik
Masyarakat
Ketenteraan
Persekitaran
Rencana yang memasukkan satu atau lebih peta ditunjukkan dengan huruf condong.

Rujukan

WikiPedia: Senarai_negara_mengikut_KDNK_(PPP)_per_kapita http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/we... http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/we... http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&... https://www.cia.gov/library/publications/the-world...