Shinigami

Shinigami (死神) (Dewa Maut dalam Bahasa Melayu) berasal daripada perkataan Jepun yang bermaksud , secara literal, 'Dewa Maut'. Maksud perkataan shinigami juga boleh merujuk kepada dewa-dewa yang berkaitan dengan kematian.Pada hari ini shinigami sering muncul dalam cereka Jepun.